برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
مقدمه
 
از آغاز بیمه­های خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایه­گذاری پدید آمده­اند. این بیمه­ها از جانب شرکت­های بیمه­ی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمین­اجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء می­نمایند. بیمه­های خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد…