برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

فایل در ۴۴ صفحه قرار دارد که ۶ صفحه در توضیحات آمده است.
مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا
در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه: – انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند، تا…