برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مباني ترجمه

مباني ترجمه

مباني ترجمه

نگارنده در این دفتر كوشیده مفهومی از ترجمه ـ به منزله‌ی شاخه‌ای از زبان شناسی كاربردی، دانشی مستقل و دانشگاهی ـ به دست دهد تا خواننده با دریافت دیدی گسترده از جوانب گوناگون این دانش در رویارویی با تنگناهای ترجمه، روشی خلاق پیشه كند. گفتنی است وی، زبان رابط خود را آلمانی قرار داده كه به زعم او این مساله بهره‌گیری از آن را در ارتباط با دیگر زبان‌ها از دید تئوریك چندان محدود نمی‌كند. مباحث كتاب بدین قرار است: معنا و مفهوم ترجمه،…