برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

كليات درباره مسموميت ها………………………………………………………………… 2
از نقطه نظر پزشكي قانوني در مسموميتها……………………………………………….. 3
نوشابه هاي الكلي………………………………………………………………………….. 3
الكل و مسائل اجتماعي…………………………………………………………………….. 5
تعليم و تربيت و مبارزه با ميگساري………………………………………………………. 6
منابع:………………………………………………………………………………………. 8
مبارزه دولت آمريكا با استعمال…