برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی

مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی

مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی

چكيده
با ظهور و توسعه تجارت الكترونيكي همه روزه شماره قابل توجهي از اسناد و مدارك ديجيتال (صورتحساب،شرايط كلي بيع، پست الكترونيكي و …) بر روي اينترنت مبادله مي شود. در سالهاي اخير كشورهاي توسعه يافته با كنار گذاشتن تدريجي تجارت سنتي مبتني بركاغذ و مبادله فيزيكي اسناد، به شيوه تجارت الكترونيك روي آورده اند. در نظام‌هاي حقوقي، نحوه چگونگي استناد و پذيرش ادله هاي كه در دعاوي حقوقي و جزايي پيش خواهد آمد يكي از چالش‌هاي مهم و اساسي جامعه…