برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله آماده و پاورپوینت ارائه: تقلب در اعتبار اسنادی

مقاله آماده و پاورپوینت ارائه: تقلب در اعتبار اسنادی

مقاله آماده و پاورپوینت ارائه: تقلب در اعتبار اسنادی

مقاله آماده و پاورپوینت :
تقلب در اعتبار اسنادی
هردو فایل قابل ویرایش هستند.
_________
اعتبار اسنادي به زبان ساده عبارت است از اعتباري كه استفاده از آن در قبال ارايه اسناد مشخص و معيني امكان پذير مي باشد.
اصطلاح«اعتبارات اسنادی»از دیدگاه مقررات متحد الشکل،به هرگونه‏ ترتیبات تحت هر نام و مشخصات،اطلاق می‏شود که بموجب آن یک بانک‏ (بانک بازکنندهء اعتبار) بنابه درخواست و مطابق دستور یک مشتری‏ (متقاضی اعتبار) موظف می‏شود تا در…