برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 4سازمانتجارتجهانی (WTO) یکسازمانبین‌المللیاست؛کهقوانینجهانیتجارتراتنظیمواختلافاتبیناعضاراحلوفصلمی‌کند. اعضایسازمانتجارتجهانیکشورهاییهستندکهموافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) اینسازمانراامضاکرده‌اند. مقرسازمانتجارتجهانیدرژنو،سویسقراردارد. تانوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشورعضواینسازمانشده‌اند. [۱]…