برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درباره قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

مقاله درباره قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

مقاله درباره قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

مقاله درباره قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١
تعدا صفحات:159
قالب word
 
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل…