برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد سلسله ساسانیان

مقاله درمورد سلسله ساسانیان

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 19سلسلهساسانیان: اینسسلسلهچهارصدسالبرسرزمیناهوراییپارسحکومتکردوبایورشاعرابمنقرضشد . بنیانگذارانحكومتدینیخاندانساسانیازپارسبرخاستهخودراوارثهخامنشیانوازنسلآنهامیداشتند. آنانبنابهنامجدخویشساسانبهافتخارنامسلسلهخویشراساسانینهادند. ساسانریاستمعبدآناهیتایشعراستخررابرعهدهداشت. بابكپسرساسانبرشهرخیردركناردریاچهبختگانفرمانرواییمیكرد….