برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله27-وکالت

مقاله27-وکالت

مقاله27-وکالت

چکیده
در جامعه کنونی ما که فرهنگ مراجعه به وکیل تا حدودی مطرح شده و مردم برای پیگیری مسائل قضایی خود به وکیل مراجعه می کنند و به عباراتی وکیل را امین خود قرار می دهند، وکلاء نیز ممکن است خواسته یا ناخواسته از موقعیت خود سوء استفاده نمایند.
چرا که عده ای از وکلاء با آگاهی کامل از نواقص قانون ممکن است همین موضوع را عامل سوء استفاده خود قرار دهند. فلذا در این تحقیق سعی شده که به مسائل مربوط به وکالت، قوانین مربوطه و مسئولیت وکیل اعم از مسئولیت…