برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله31_دستاوردهاي حقوق كيفري در باب مجازات اعدام

مقاله31_دستاوردهاي حقوق كيفري در باب مجازات اعدام

مقاله31_دستاوردهاي حقوق كيفري در باب مجازات اعدام

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
بخش اول: تبيين مفهوم و پيشينه‌ي آن در سازمان ملل متحد
مبحث اول: معناي لغوي و اصطلاحي اعدام. 2
مبحث دوم: توصيه‌هاي سازمان ملل متحد براي لغو كيفر اعدام و يا محدود ساختن آن 2
مبحث سوم: تحول كيفر اعدام در كشورهاي مختلف جهان.. 3
مبحث چهارم: ارزيابي كيفر اعدام. 3
 
بخش دوم: مجازات اعدام در مكتب جزايي اسلام
فصل اول: جرائم مستوجب اعدام در حقوق كيفري اسلام. 5
مبحث اول: جرائم مستوجب قصاص…. 5
مبحث دوم: جرائم حدي…