برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله40_علل نقض آراء هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري

مقاله40_علل نقض آراء هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري

مقاله40_علل نقض آراء هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري

علل نقض آراء هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري
 
مقدمه
ديوان عدالت اداري بعنوان عاليترين مرجع رسيدگي کننده به شکايات و تظلمات مردم از قوه مجريه است در اين راستا به آراي قطعي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي رسيدگي مي کند صلاحيت قانوني ورود به اين نوع پرونده ها را مي توان در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ملاحظه کرد . در اين نوشتار سعي خواهد شد علل نقض آراي هيات هاي مذکور…