برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله64_كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي 160 ص

مقاله64_كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي  160 ص

مقاله64_كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي 160 ص

فصل اول
مقدمه و پيشينه تاريخي
بخش اول:
مقدمه و كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي
بخش دوم:
پيشينه تاريخي نظريه مطابقت صدق
بخش سوم:
آيا نظريه مطابقت تعريف صدق است يا ملاك آن
 
 
 
بخش اول:
مقدمه و كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي

1- مقدمه و كليات
1-1 مقدمه
فلسفه شناخت واقعيت است كه به وسيله فاعل شناسايي (ذهن) صورت مي‌گيرد و در قالب عناصر زباني (الفاظ) بيان مي شود. بنابراين در پديده شناخت سه عامل هستي، فاعل شناسايي و…