برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله74_بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي 118 ص

مقاله74_بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي  118 ص

مقاله74_بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي 118 ص

1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 3
الف –بيان مساله و اهميت آن…………………………………………………………………………. 3
ب – ضرورت طرح مسئله………………………………………………………………………………. 6
ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب……………………………………………………………………. 6
بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين…