برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله79_چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر130ص

مقاله79_چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر130ص

مقاله79_چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر130ص

 
 
 
 
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند…