برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

نسل كشي

نسل كشي

نسل كشي

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
2 -سابقهوتعريفجنايتنسلكشي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3-شيوههاينسلكشي ………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….