برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی
فصل اول: کلیات
مقدمه
الف) طرح مسأله
يونسكو، سازمان تربیتی، علمیو فرهنگي سازمان ملل متحد، يكي از مهم­ترين سازمان­هاي تخصصي سازمان ملل متحد است. تأسيس و شكل‌گيري اين سازمان به كنفرانسی برمي گردد كه در آن نمايندگان 44 كشور، طي فراخوان مشتركي كه توسط دولت­هاي بريتانياي كبير و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را امضا كردند. [1]اساسنامه…