برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

وسواس، احکام و آثار آن

وسواس، احکام و آثار آن

وسواس، احکام و آثار آن

وسواس، احکام و آثار آن
بیان مسئله
وسواس از دیدگاه روانپزشکی به فکر، عقیده ویا احساس تکرار شونده ومزاحم گفته می شود که عمل به آن یک رفتار خود آگاه وتکراری است ودر نهایت منجر به بروز رفتار اجباری در انسان می شود. وسواس جنبه های گوناگونی دارد و به دو نوع اصلی تقسیم می شود: وسواس فکری مثل وسواس در اعتقادات و وسواس عملی مثل وسواس در طهارت ونجاست، که هرکدام نشانه ها، ریشه ها و پیامدها ی خاص خود را به همراه دارد.
با اندکی دقت و توجه انسان‌ هایی…