برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا…