برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

وکیل و وکالت

وکیل و وکالت

این متن شامل 110 صفحه می باشد 
 
يکي از حکما خطباي معروف روم در کتاب خود وکيل را اين طور تعريف ميکند :
((وکيل مرد صالح و درستي است که داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلاست و جزالت بيان قضايا را بيان نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح کتبي و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و يا آن که راسا دعاوي طرفين را خود شخصا رسيدگي نموده مانند يک نفر قاضي آنها را قطع و فصل نمايد)).
در عرف عامه وکيل مفهوم ديگري دا شته و بعضي وکيل را مدافع حقوق…