برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پاورپوینت دیوئی

پاورپوینت دیوئی

پاورپوینت دیوئی

پاورپوینت دیوئی
 
 
دیوئی
در سال ۱۸۵۹ در ورمونت آمریکا در خانواده‌ای کشاورز، زاده شد. در دانشگاه، بیش از همه از فلسفه ایدآلیستی هگل تأثیر پذیرفت. اما پس از تأثیرپذیری از اندیشه‌های داروین و گرایش علمی و تجربی، از ایدآلیسم هگلی و مطلق‌گرایی او روی‌گرداند و به طبیعت‌گرایی (naturalism) رو کرد.
 
دیوئی دوگانگی‌هایی را که از دیرباز در تاریخ اندیشه ، پذیرفته شده‌اند مانند دوگانگی طبیعت آن سوی ، روان تن، مادی معنوی؛ نادرست و…