برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پاورپوینت زوم برگ درخت

پاورپوینت زوم برگ درخت

دانلود پاورپوینت زوم
پاورپوینت زوم برگ درخت
 
پاورپوینتی بسیار زیبا که تصویرهایی از برگ درخت که شروع با فاصله گرفتن از آن می‌کند، نشان می‌دهد و تا فاصله ۱۰۲۳ ادامه دارد. دوباره شروع به زوم (نزدیک شدن به) برگ درخت می‌کند و عکس های بسیار زیبا با زوم ۱۶- ۱۰ نشان می‌دهد.
 
 
POWER OF 10
FROM MICRO TO MACROCOSMOS
 
پاورپوینت زوم برگ درخت
 
This is a trip at high speed, jumping distances by factor of 10.
Start with 100 equivalent to 1 meter, and increasing sizes by factor of 10s ,or 101 (10 meters), 102 (10×10 =…