برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پايان نامه حقوق آدم ربايي

پايان نامه حقوق آدم ربايي

پايان نامه حقوق آدم ربايي

بررسي جرم آدم‌ربايي:
شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يك بزه بين‌المللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء امروزه ديگر نمي‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به…