برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پایان ناهم اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

پایان ناهم اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

پایان ناهم اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع
مقدمه ( چكيده ) :
در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت مي كند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است،هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .