برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

کارتحقیقی تعویق اجرای مجازات 17 صفحه

کارتحقیقی تعویق اجرای مجازات 17 صفحه

موضوع:
تعویق اجـرای مجازات
استاد:
گردآورنده:
سال تحصیلی 97-96
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:1
1- مقدمه. 2
2- مفهوم. 3
3- تعریف… 4
4- تاریخچه تعویق صدور حکم.. 4
5- انواع تعویق.. 4
5-1- تعویق ساده. 4
5-2- تعویق مراقبتی.. 5
5-2-1- تدابیر مراقبتی اجباری.. 6
5-2-2- تدابیر مراقبتی اختیاری.. 7
6- شرایط تعویق صدور حکم.. 8
6-1- مجازات تعزیری.. 8
6-2- مجازات های درجه شش تا هشت… 8
6-3- وجود جهات تخفیف… 8
6-4- پیش بینی اصلاح مرتکب… 9
6-5- فقدان سابقه کیفری موثر. 10
7- قرار تعویق و ضمانت…