برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

 
 
فهرست مندرجات

 

 

 
 
1_ مقدمه …………………………. 1
2_ تاريخچه………………………… 2
3_ ساختار…………………………. 3
4_ محورهاي فعاليت………………….. 5
5_ عملكرد سال 81…………………… 7
1_5_ سازماندهي و هماهنگي………….. 7
2_5_ اجرا………………………… 9
3_5_ اطلاع‌رساني…………………… 15
4_5_ مشاوره……………………… 17
6_5_ طرح تكفا……………………. 18
6_ برنامه سال 82………………….. 25
6_1_ رئوس فعاليتها……………….. 26
2_6_ ساختارجديد……………………..