برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

گزارش كارآموزي در شركت كامپيوتري رشته حسابداري

گزارش كارآموزي در شركت كامپيوتري رشته حسابداري

گزارش كارآموزي در شركت كامپيوتري رشته حسابداري

گزارش كارآموزي در شركت كامپيوتري رشته حسابداري
 
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
فصل اول :
( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )
معرفي شركت
فصل دوم :
( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )
وظايف انجام شده در شركت كامپيوتري به شرح زير مي باشد.
1- آشنايي با نحوه كار در شركت
2- آشنايي با نحوه حسابداري
فصل سوم
( آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )
گزارش كار كارآموز
تنظيم اسناد هزينه
نحوه كار قسمت رسيدگي…