برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی خودکشی و رابطه ی آن با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88

بررسی خودکشی و رابطه ی آن با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88

بررسی خودکشی و رابطه ی آن با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88

چکیده
اين تحقيق به بررسی آسیب های روانشناختیافسردگی و خودکشی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهرم ( بوشهر ) در سال 1390 می پردازد . هدف از انجام این تحقیق این است که ببینیم آیا بین آسیب های روانشناختیافسردگی ، خودکشی و سلامت روانی از ديد دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان اهرم رابطه وجود دارد . روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است . حجم نمونه 150 نفر می باشد که براي رسيدن به هدف فوق ،‌ ازروشنمونهگیریتصادفیدر دسترساستفادهشدهاست ….