برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ارزيابي‌ رابطه‌ با آمريكا(از ديدگاه‌ اقتصادي‌) (کتاب دانشجو) حسن‌ دادگر به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاص

ارزيابي‌ رابطه‌ با آمريكا(از ديدگاه‌ اقتصادي‌)  (کتاب دانشجو)  حسن‌ دادگر  به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌  ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاص

ارزيابي‌ رابطه‌ با آمريكا(از ديدگاه‌ اقتصادي‌) (کتاب دانشجو) حسن‌ دادگر به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاص

 
 
 
 
 
 
ارزيابي‌ رابطه‌ با آمريكا(از ديدگاه‌ اقتصادي‌)
(کتاب دانشجو)
حسن‌ دادگر
به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌
ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

 

 
 
ارزيابي‌ رابطه‌ با آمريكا
مقدمه‌
فصل‌ اول‌/«انگيزه‌ها و اهداف‌ آمريكا از داشتن‌ رابطه‌ با كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌»
فصل‌ دوم‌/«مروري‌ بر تاريخ‌ رابطه‌…