برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود پاورپوینت آلودگي هوا

دانلود پاورپوینت آلودگي هوا

دانلود پاورپوینت آلودگي هوا

پیش گفتار 
هدف ماازتحقيق درباره آلودگی هوا ، عواملی كه درآلوده كردن هوا ودردهه های اخير باعث بيماريهای تنفسی وقلبی شده است چيست؟ P چه راهكارهای برای جلوگيری ازاين آلودگی زيانباروجود دارد؟ P دراين پروژه قصد داشتيم منابع آلوده كننده ومعرفی عناصر آلودگی را معرفی كنيم وبا تركيب هريك باهم چه حادثه وچه اثری برانسان وهوا می گذارد. P تصاويری برای ملموس شدن موضوع نيز ارائه می شود.
8مقدمه ما بر روی زمين و در كره ای از هوا زندگی می كنيم. همان…