برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پرسشنامه شادابی فضای مدرسه (1390)

پرسشنامه شادابی فضای مدرسه (1390)

پرسشنامه شادابی فضای مدرسه (1390) دارای 40 سوال در طیف لیکرت 5 درجه ای است. به صورت word می باشد. روایی و پایایی دارد و نحوه نمره گذاری و تفسیر آن به همراه معرفی منابع، ذکر گردیده است….