برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی
فهرست
مقدمه
تعریف روانشناسی
مفهوم مدیریت
اهمیت روانشناسی سازمانی
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری
خواص اساسی انگیزه ها
خویشتن شما در جامعه
تغییر کیفی
ناکامی موفقیت
اداره کردن تحول:نقش مدیر
ادراک جسمی و روحی
روانشناسی انگیزش
مقررات سازمانی و تنبیه
فشار روانی(استرس) عامل تنبیه درونی
نیاز های فیزیولوژی
نیاز به امنیت
نیاز به تعلق و عشق
نیاز به احترام وتکریم
نیاز به خود یابی
نظریه…