برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

Java CGI How To

Java CGI How To

این مقاله شامل 43 صفحه می باشد .
 

This HOWTO document explains how to set up your server to allow CGI programs written in Java and how to use Java to write CGI programs. Although HOWTO documents are targetted towards use with the Linux operating system, this particular one is not dependant on the particular version of unix uses.

اين مدارك How To چگونگي تنظيم سرور براي ميسر ساختن برنامه هاي CGI نوشته شده به زبان جاوا و چگونگي استفاده ازJava در نوشتن برنامه هايJava را شرح مي‌دهد. اگرچه هدف مستندات How To، اسفاده آن با سيستم عملLinux است، اين مورد خاص به نسخه خاصي از unix مورد…