برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

111-بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت

111-بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت

111-بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت
مهرداد حجازی – دانشیار مهندسی سازه گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهانرضا کرمی محمدی – استادیار مهندسی زلزله دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفرهاد مروجی هرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
چکیده مقاله:
در این مقاله به معرفی عیبهای موجود در خطوط لوله شامل: تورفتگی، چروکیدگی،…