برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود تحقیق قارچ چوب16 ص

دانلود تحقیق قارچ چوب16 ص

دانلود تحقیق قارچ چوب16 ص

قارچ چوب16 ص – word (..doc) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏ب‏ی‏مار‏ی‏ ر‏ی‏شه‏ آرم‏ی‏لار‏ی‏ا‏ ؛ پوس‏ی‏دگ‏ی‏ ر‏ی‏شه‏ بند کفش‏ی
PATHOGEN: armilaria sp‏ .

Figure ‏1. Armillaria gallica mushrooms on an old stump, New York, U.S. (Used by permission of J. Worrall‏)
‏معمولا‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مهمتر‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها‏ی‏ درختان در مناطق معتدل جهان است . ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ در جنگل ها‏ی‏ بوم‏ی‏ ، جنگل ها‏ی‏ کاشته شده ، باغات…