برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله گاورنر

دانلود مقاله گاورنر

دانلود مقاله گاورنر

centrifugal governor‏)</p>
<p>‏اصول مكانيكي در نظر گرفته شده در عمليات governor‏ با مطالعه يك simple governor‏ براحتي قابل فهم است. يك توپ كنترل كننده و بازوي آن در شكل زير نشان داده شده و قسمت كشوي Sleev‏ و ميله رابط link‏ نيز وجود دارد.وزن توپ m‏ است كه به مرتب بيشتر از وزن بازو و sleeve and link‏ است. </p>
<p>simple Centrifugal Gavernor </p>
<p>‏با اين فرض كه قادر نيستيم نيروهاي ناشي از يك مؤلفه را در نظر نگيريم و همچنين اگر فرض شود كه محور با سرعت ثابت در حال…