برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود کارآموزی در قالب word با عنوان کارآموزی مركز تلفن شهيد منتظري 55 ص

دانلود کارآموزی در قالب word با عنوان کارآموزی مركز تلفن شهيد منتظري 55 ص

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه فصل دوم بخش اول: كليات سيستم KTDSS كاربردهاي سيستم 5 تكنولوژي ساخت 7 ظرفيت سيستم 7 پيكره بندي سيستم 9 امكانات سيستم 12 بخش دوم: ساختار سخت افزار ساختار سخت افزار 16 2-1) واحد كنترل اصلي (Control Unit) 24 فصل سوم بخش سوم: كارايي سيستم KTDSS كارايي سيستم 36 قابليت تحمل خرابي (Fault Tolerant) 36 قابليت گسترش سيستم 39 ترافيك سيستم 40 امنيت شارژينگ 42 سرويسهاي مربوط به مشتركين سيستم 43 بخش چهارم: مشخصات الكتريكي و مخابراتي سيستم KTDSS 4- مشخصات…