برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

سیستم های اندازه گیری

سیستم های اندازه گیری

چکیده:
در حال حاضر بشر وارد يك دوره انتقال از يك جامعه صنعتي به يك جامعه اطلاعات شده است. او اكنون در آستانه يك دور ابداع تكنولوژي اجتماعي قرار دارد كه تلفيقي از كامپيوتر و تكنولوژي ارتباطات است. در حال حاضر كامپيوتر ها در صنعت به عنوان آخرين راه براي كسب راندمان و قابليت استفاده بازدهي و اتوماتيك كردن پردازشهاي صنعتي در نظر گرفته شده اند. كامپيوتر هاي صنعتي قادر به تحويل اطلاعات در سرعتهاي فوق العاده زياد و تصميم گيري و سپس برگردان…