برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

آزمايشات شيميايي مربوط به اندازه‌گيري عناصر و ترکيبات موجود در آب

آزمايشات شيميايي مربوط به اندازه‌گيري عناصر و ترکيبات موجود در آب

آزمايشات شيميايي مربوط به اندازه‌گيري عناصر و ترکيبات موجود در آب

توضیحات :
دانلود فایل آزمايشات شيميايي مربوط به اندازه‌گيري عناصر و ترکيبات موجود در آب در قالب Word تعداد صفحه 40
بخشی از متن :
آزمایشهای شیمیایی
آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب است که حداکثر تا 12 ساعت بعد از نمونه‌برداری باید انجام شود. آزمایشات شیمیایی آب شامل اندازه‌گیری نما، کدورت، PH، هدایت الکتریکی T.D.S.(E.C)، آهن، نیترات، نیتریت، فسفات، سولفات، آمونیاک، منگنز، کلرور، فلورید، قلیائیت،…