برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

آموزش مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی (PRECOMMISSIONING & COMMISSIONING )

آموزش مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی  (PRECOMMISSIONING  & COMMISSIONING )

آموزش مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی (PRECOMMISSIONING & COMMISSIONING )

به نام خدا
سلام
این مجموعه آموزشی شامل : فعالیتهای اصلی در بخش پیش راه اندازی که عبارتند از( دیسیپلین برق انجام تست آن چگونگی انجام تست و مراحل انجام تست ، پیش زمینه ها و ………. که به شرح کامل آن پرداخته )
فعالیتهای یش راه اندازی دیسیپلین ابزار دقیق : چگونگی و انجام و مراحل انجام تست ، پیش زمینه ها و شرح کامل این آیتم ها .
فعالیتهای یش راه اندازی دیسیپلین مکانیکال : چگونگی و مراحل انجام pre-box up ، فعالیتهای پیش زمینه آماده سازی آن و
………… که به…