برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر ویژگی های حسی و رنولوژیکی اسپاگتی بدون گلوتن

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر ویژگی های حسی و رنولوژیکی اسپاگتی بدون گلوتن

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر ویژگی های حسی و رنولوژیکی اسپاگتی بدون گلوتن

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :19
سال انتشار :1395
چکیده
سلیاک یکی از رایج ترین ناهنجاری های روده ای است که در اثر مصرف پروتئین گلوتن ایجاد می شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در تولید اسپاگتی بدون گلوتن بوده است.مواد و روش ها: صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در سه سطح 1، 1/5 و 2 درصد و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در سه سطح 0/3،0/5،0/7 درصد به فرمولاسیون اضافه شدند. در این تحقیق…