برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل  بهینه سازی پیوسته

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

فهرست مطالبعنوانصفحه1 کلیات تحقیق – ………………………………………………………………………………………….11 – 1 مقدمه – ………………………………………………………………………………. . ……..21 – 2 تعریف مساله – …………………………………………………………………………………21 – 3 هدف تحقیق – ………………………………………………………………………………….31 – 4 فرضیات تحقیق – ……………………………………………………………………………….31 – 5 اهمیت و ضرورت تحقیق – ……………………………………………………………………..31 – 6…