برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

انواع عيوب ريخته گري

انواع عيوب ريخته گري

انواع عيوب ريخته گري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عيب سرد جوشي – عيب نيامد– عيب مک هاي گازي –
عيب مک هاي انقباضي–عيب آبلگي – عيب مک هاي سوزني ( ريزمک ) –
عيب ترک خوردگي – عيب سخت ريزه و عيب قطره هاي سرد مورد بررسي
و چاره جوئي قرار گيرد . قابل ذکر است نياز امروزي صنعت به کيفيت هاي
بالاتر ايجاب مي کند که توليد کنندگان به سطوح جديدي از کيفيت
و بازده توليد دست يابند و اگر چه…