برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي ارقام بهاره كلزا

بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي ارقام بهاره كلزا

بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي ارقام بهاره كلزا

 كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت
 
موضوع :
بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي
و شاخص‌هاي رشد ارقام بهاره كلزا
 
چکیده
سطح زير كشت پنبه در كشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی…