برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی مقاومت بتن سبکدانه در برابر حریق

بررسی مقاومت بتن سبکدانه در برابر حریق

بررسی مقاومت بتن سبکدانه در برابر حریق

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :14
سال انتشار : 1394
چکیده
بتن ها با توجه به چگالی، به دو دسته بتن های با وزن معمولی و بتن های سبک تقسیم می شوند. بتن های سبک دارای وزنی کمتر از 0481 کیلوگرم بر متر مکعب میباشند. بتنهای معمولی )سنگین( عموما وزنی بالاتر از 0811 کیلوگرم درهرمترمکعبدارند. بتنهای سبک به واسطه وزن کم، سهولت حمل و نقل، بهرهوری بالا هنگام اجرا، سطح مناسب برای اندودکاری، مقاومت و باربری در شرایط خاص، عایق حرارت، مقاومت در برابر آتش، عایق صدا مقاومت…