برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق زلزله چیست؟

تحقیق زلزله چیست؟

زلزله چیست؟لرزش ناگهانی پوسته هاي جامد زمین ، زلزله یا زمین لرزه نامیده می شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدي است که در سنگ گسستگی بوجود می آید و دوقطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می کنند. به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است، گسل گفته می شود. وقتی که سنگ شکستهمی شود، مقدار انرژي که در زمان طولانی در برابر شکستگی حالتهاي مختلفی رابراي آزادسازي…