برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ترجمه انگلیسی به فارسی " رنگهای طبیعی در صنایع غذایی"

ترجمه انگلیسی به فارسی " رنگهای طبیعی در صنایع غذایی"

ترجمه انگلیسی به فارسی " رنگهای طبیعی در صنایع غذایی"

رنگهای طبیعی در صنایع غذایی
چکیده
علیرغم پتانسیل زیاد اقتصادی در رنگدانه¬های میکروبی، تنها بهره¬برداری تجاری از چند میکروارگانیسم مشهور صورت گرفته است. مشخص است که یک توده وسیع از میکروارگانیسم¬ها (ریزموجودات) تشکیل یک مخزن مولکولی متفاوتی را می¬دهند که از نظر رنگ و پایداریشان متفاوت هستند. البته تنها بتاکاروتن و ریبوفلاوین از منابع میکروبی تهیه می¬شوند. در کل رنگدانه-های میکروبی برای استفاده در صنایع غذایی به اثبات…