برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

تفسیر پرسشنامه شخصیت چند جنبه ای (MMPI) مینه سوتا (فرم کوتاه)

تفسیر پرسشنامه شخصیت چند جنبه ای (MMPI) مینه سوتا (فرم کوتاه)

اجرا و تفسیر پرسشنامه شخصیت چند جنبه ای (MMPI) مینه سوتا (فرم کوتاه 71 سوالی) به صورت WORD ارائه شده و دارای 37 صفحه می باشد. شامل پرسشنامه نیز می باشد. تاریخچه پرسشنامه، شناسنامه پرسشنامه، نحوه اجرا و نمره گذاری و کلید پاسخ بیان شده است. بر روی یک نمونه واقعی اجرا شده و جواب آن نیز به صورت نمودار و هم به صورت متنی تفسیر شده است. …