برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

جزوه درس شبکه های کامپیوتری در 96 صفحه

جزوه درس شبکه های کامپیوتری در 96 صفحه

جزوه درس شبکه های کامپیوتری در 96 صفحه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب سه
فصل اول :آشنایی با شبکه
1 – 1 تاریخچه شبکه:
1 – 2 انواع شبکه ها :
1 – 3 سه دلیل استفاده ازشبکه:
فصل دوم :ساختار شبکه
2 – 1 اجزای اصلی شبکه عبارتند از:
2 – 2 End System ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند
2 – 3 وظایف NIC :
2 – 4 ) IMP Inter face messaging protocol ( ها به 4 دسته هستند :
2 – 5 Media :انتقال داده
2 – 5 – 1 روش های انتقال داده
2 – 5 – 2 مزیت های روش نوری :
2 – 6 انواع Media
2 – 7 انواع Media کابلی به صورت زیر می باشد :
2 – 7 – 1نوع اول Coaxial :
2 – 7 – 2 نوع دوم Twisted pair…