برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته

حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته

حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته
به تعداد 195 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان ارشد مکانیک
 
Solutions Manual to Accompany
Molecular Thermodynamics of FluidPhase Equilibria Third Edition
John M. Prausnitz Rüdiger N. Lichtenthaler Edmundo Gomes de Azevedo
 
Preface i Solutions to Problems Chapter 2 1Solutions to Problems Chapter 3 17Solutions to Problems Chapter 4 29Solutions to Problems Chapter 5 49Solutions to Problems Chapter 6 81Solutions to Problems Chapter 7 107Solutions to Problems Chapter 8 121Solutions to Problems Chapter 9 133Solutions to Problems Chapter 10 153Solutions to Problems Chapter 11 165Solutions to Problems Chapter 12 177